Arvon­lisäveron alaraja­huojennus poistuu vuoden 2024 lopussa

Arvonlisäveron alarajahuojennus on verohelpotus niille yrittäjille ja yrityksille, jotka kuuluvat alv-rekisteriin ja joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa. Jos yrityksen liikevaihto on enintään 15 000 euroa, yritys saa huojennukseen oikeuttavan arvonlisäveron kokonaan takaisin. Jos taas liikevaihto on yli 15 000 euroa, mutta alle 30 000 euroa, yritys saa huojennuksena takaisin osan arvonlisäverosta.

EU:n jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa alarajahuojennuksen kaltaisia asteittaisia verohelpotuksia kuitenkin poistuu vuoden 2025 alusta arvonlisäverodirektiivin muutoksen vuoksi. Näin ollen alarajahuojennus on haettavissa vielä tilikausille 2023 ja 2024, mutta ei enää sen jälkeen

lähde: Tilisanomat

lue lisää…

Näin vähennät erityisalan lisääntyneet elantokustannukset

Verotus- ja oikeuskäytännössä erityisaloina on pidetty rakennus-, maanrakennus- ja metsäalaa.

Verohallinnon sivuille on lisätty ratkaisuapuri, jolla erityisalan työntekijä voi selvittää, onko hän oikeutettu kaavamaiseen vähennykseen lisääntyneiden elantokustannusten perusteella ja vähennyksen määrän. 

Ratkaisuapuriin tästä

Erityisalalla toimivan yhtiön omistajayrittäjä voi yhtiön hallintoon liittyvien tehtävien lisäksi työskennellä samanlaisissa työtehtävissä kuin muutkin yhtiön työntekijät. Esimerkiksi rakennusalalla toimivan yhtiön toimitusjohtajana työskentelevä omistajayrittäjä saattaa siten tehdä rakennustöitä eri työmailla yhtiön muiden työntekijöiden tapaan. Omistajayrittäjällä voi kuitenkin olla varsinainen työpaikka joko yhtiön toimitiloissa tai kotonaan.

Lähde: verohallinto

Lue lisää…

Arvonlisäverolakiin muutoksia Natoon liittymisen takia

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia. 

Arvonlisäverolakiin tehtäisiin Suomen Pohjois-Atlantin sopimukseen liittymisen edellyttämät muutokset Pohjois-Atlantin sopimuksen puitteissa toteutettavan puolustustoiminnan osalta. 

Tavaroiden ja palvelujen Suomessa tapahtuvat myynnit toisten Pohjois-Atlantin sopimukseen kuuluvien valtioiden puolustusvoimille sekä niiden Suomessa tekemät tavaroiden maahantuonnit vapautettaisiin tietyin edellytyksin arvonlisäverosta, jos näiden puolustusvoimien asevoimat osallistuvat yhteiseen puolustustoimintaan oman valtionsa ulkopuolella. 

Ehdotettu laki liittyy Suomen Pohjois-Atlantin liiton jäsenyyteen ja on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

Lähde: Hallituksen esitys HE 2/2023 vp

Lue lisää…

Polttoainetuki

Polttoainetuki kompensoi helmikuussa 2022 alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnan nousua, joka alkoi Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Polttoainetuki koostuu kuljetusyrityksille maksettavasta kuljetustuesta ja työkoneyrityksille maksettavasta polttoöljytuesta. Tukia haetaan samalla hakemuksella Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Molempien tukien hakuaika on 1.11.–30.11.2022.

Lähde: Valtiokonttori

Lue lisää…

Verohallinto muistuttaa yrittäjiä arvonlisäveron määräpäivästä tekstiviestillä

Tekstiviestit ovat hämmentäneet joitakin yrittäjiä ja ne ovat herättäneet epäilyksen huijausviesteistä.

Elinkeinonharjoittajat ja uudet osakeyhtiöt ovat saaneet Verohallinnolta tekstiviestimuistutuksen arvonlisäilmoitusten määräpäivästä.

Viestit ovat hämmentäneet joitakin yrittäjiä ja ne ovat herättäneet epäilyksen huijausviesteistä. Viestit ovat kuitenkin aitoja.

Viesteissä kerrotaan, että määräpäivä on 12.9. ja niissä pyydetään ottamaan esille kaikki alv-ilmoitusta varten tarvittavat tiedot ja kuitit valmiiksi.

– Kyseessä on kokeilu. Lähetämme viestejä vähän eri sanamuodoilla ja testaamme, mikä viesti puree erityisen hyvin. Yrittäjän ei tarvitse vastata viestiin, Verohallinnon viestintäsuunnittelija Mari Valkonen sanoo.

Verohallinto arvioi viestien toimivuutta sillä, että se tietää, kenelle viestit ovat lähteneet ja ketkä yrittäjistä sitten hoitavat arvonlisäveroilmoituksensa.

Perjantaina 9. syyskuuta viestejä lähtee 10 000 kappaletta.

Lähde: Suomen Yrittäjät

lue lisää…

Sähköisen kaupparekisteriotteen saat maksutta Virre-tietopalvelusta 1.8.2022 klo 10 alkaen

Saat ladattua omalle koneellesi yrityksen tai asunto-osakeyhtiön sähköisen kaupparekisteriotteen maksutta maanantaista 1. elokuuta 2022 klo 10 alkaen. Lataa maksuton sähköinen kaupparekisteriote PRH:n Virre-tietopalvelusta.

Maksuton sähköinen kaupparekisteriote sisältää yrityksestä kaupparekisteriin merkityt tiedot, kuten yrityksen nimen, toimialan, kotipaikan, yhteystiedot ja vastuuhenkilöt.

Tilattavat kaupparekisteriotteet ovat jatkossakin maksullisia.

Virre-palvelusta voit lisäksi ostaa pankkitunnuksin tai luottokortilla yritysten tilinpäätökset, käännösotteet tai yhteisösäännöt (yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai säännöt).

lähde: Kaupparekisteri


lue lisää…