Veronpalautuksiin liittyvä huijausviesti liikkuu sähköpostilla

Verohallinnon tiedote, 11.9.2018

Osalle Verohallinnon asiakkaista on lähetetty tänään sähköpostihuijausviesti, jossa yritetään kalastella asiakkaiden luottokortti- ja tilitietoja valheellisen veronpalautusilmoituksen turvin.

Verohallinto ei koskaan pyydä tilinumeroita tai luottokorttien numeroita sähköpostilla tai tekstiviestillä. Asiakkaiden kannattaa tuhota viesti avaamatta sitä.

Jos asiakas on antanut luottokorttitietonsa huijaussivustolla, kortti kannattaa kuolettaa välittömästi. Luottokorttitiedot voi kuolettaa soittamalla numeroon 020 333 (ulkomailla: +358 20 333).

Verohallinto tutkii asiaa ja ryhtyy tarvittaessa oikeudellisiin toimiin.

Tavallisimmista maksutavoista ei saa enää periä maksutapalisää

Vuodenvaihteessa voimaan astunut kielto perustuu EU-lainsäädäntöön. Direktiivin mukaan yrittäjä ei saa periä lisämaksua kuluttajilta yleisimpien maksukorttien, kuten esimerkiksi Visa ja MasterCard-kortin käytöstä. Lisämaksua ei saa periä myöskään silloin, kun maksaja maksaa ostoksensa euromääräisenä SEPA-tilisiirtona tai -suoraveloituksella, joissa sekä maksajan että maksunsaajan maksupalveluntarjoajat ovat EU:n sisällä. Laki koskee myös tapahtumia, joissa ainoa maksutapahtumaan osallistuva maksupalveluntarjoaja on EU-alueella.

Jos yritys perii asiakkailtaan lisämaksua muiden maksutapojen käytöstä, maksun pitää silloinkin olla asianmukainen. Säädöksen mukaan tarjolla pitää aina olla ainakin yksi tavanomainen, yleisesti käytössä oleva maksutapa, josta erillistä maksutapalisää ei peritä.

Lähde: Suomen Yrittäjät

Lue lisää…

Mikroyritysten tilintarkastusvelvollisuus poistuu

Hallituksen hiljattain päättyneessä kehysriihessä päädyttiin yksimielisyyteen lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden poistamiseen mikroyrityksiltä.

Kyseessä on vasta työryhmän esitys, josta tehdään ministeriössä lakiesitys. Sen läpimenoa eduskunnassa pidetään varmana.

Kirjanpitolain mukaan yritys on mikroyritys, jos se täyttää kahdella peräkkäisellä tilikaudella korkeintaan yhden seuraavista ehdoista: liikevaihto on 700 000 euroa, taseen loppusumma 350 000 euroa ja henkilömäärä keskimäärin kymmenen.

Yhteisöjen tulolähdejako poistunee 2019

Vuoden 2019 alusta lähtien osakeyhtiöillä, osuuskunnilla ja muilla yhteisöillä olisi vain elinkeinotulolähde. Maatalouden tulolähde jää edelleen voimaan.

Hallituksen esitys tulolähdejaon poistamisesta on lähdössä lausuntokierrokselle lähiaikoina.

Yrittäjän tietosuojaopas

EU:n uusi tietosuoja-asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. Siitä alkaen henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista. Yrityksillä on rekistereissään asiakkaidensa, työntekijöidensä tai yhteistyökumppaneidensa henkilötietoja. 25. toukokuuta alkaen henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista.

Suomen Yrittäjät on julkaissut tietosuojaoppaan, johon ehdottomasti kannattaa tutustua.

Lue lisää…

Poliisi varoittaa: Uusilla petostavoilla huijattu jo kymmeniä yrittäjiä

Poliisin 5 neuvoa yrittäjille:

  1. Ennen luotollisen asiakastilin avaamista tai sähköpostitse tulleen tilauksen luovuttamista tai toimittamista ”epämääräiseen” osoitteeseen olisi hyvä tarkistaa tilaajayrityksen taustoja. Onko se juuri perustettu, onko sen johto- tai omistussuhteissa tapahtunut muutoksia ennen luottotilin avaamista tai tilauksen tekemistä?
  2. Löytyykö yritykselle yhteystietoja internetistä ja vastaako yhteystieto (osoite, puhelinnumero) tilauksessa annettuja tietoja?
  3. Olisi hyvä, jos tietyn riskitason ylittävissä tilauksissa/noudoissa toimipisteen asiointitapahtuman valvontatallenne otettaisiin talteen kaiken varalta. Viranomaiset tulevat sitä mahdollisesti kyselemään muutaman kuukauden, jopa vuoden kuluttua, kun epäilty rikos tulee ilmi maksamattomien laskujen muodossa. Normaalin tallennusajan puitteissa valvontatallenteita ei ole saatavissa enää siinä vaiheessa kun tilaus paljastuu rikokseksi.
  4. Bulvaaneilla on myös ollut väärennettyjä henkilökortteja ja ajokortteja, joten henkilöpapereitakin on syytä ehkä tarkastella tavallista tarkemmin, ottaa niistä mahdollisuuksien mukaan valokopio.
  5. Asiakirjassa oleva valokuva on usein bulvaanin oma kuva, mutta muut tiedot ovat jonkun muun henkilön. Jos henkilökortissa on esimerkiksi kantasuomalaisen henkilön nimi ja henkilö puhuu suomea ulkomaalaisittain murtaen tai ei puhu lainkaan suomea, niin tapausta/tilausta kannattaa tutkia hieman tarkemmin.

lähde: Suomen Yrittäjät

Lue lisää…

 

Varoitus! Suomeen taas EBN:n huijauskirjeitä

Huijauskirjeiden ja valelaskujen lähettäjä EBN European Business Number on taas ottanut suomalaiset yrittäjät kohteekseen.

Kyse on klassisesta harhaanjohtavasta markkinoinnista, johon ei missään tapauksessa pidä vastata mitään.

European Business Number kertoo keräävänsä tietoja eurooppalaiseen yritysrekisteriin. Lomakkeessa annetaan harjaanjohtavasti ymmärtää, että yrityksen tietojen päivittäminen olisi ilmaista.

Lomakkeen alareunan tekstissä kerrotaan kuitenkin, että kyse onkin kolmen vuoden sopimuksesta ja hinta on viime aikoina ollut yleensä liki tonnin/vuosi. Sopimus jatkuu automaattisesti vuosittain, jollei asiakas irtisano sitä viimeistään kolme kuukautta ennen vuosijakson päättymistä.

Yleensä yrittäjille tulee ensin sähköpostitse useita EBN:n kirjeitä ja sen jälkeen tipahtaa yleensä postiluukusta kirje, joka on ”viimeinen muistutus”.

lähde: Suomen Yrittäjät

Lue lisää…

Tulorekisterilaki astui voimaan 16.1.2018

Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Palkkatietojen erillisestä vuosi-ilmoittamisesta luovutaan ja työnantajat ilmoittavat palkkatiedot yhteen keskitettyyn tulorekisteriin eri tiedon käyttäjien tarpeita varten. Tasavallan presidentti on 12.1.2018 vahvistanut lain tulotietojärjestelmästä ja laki tuli voimaan 16.1.2018.

Lue lisää…

Muutoksia yrittäjille 2018

Vuosi 2018 tuo yrittäjälle verotukseen liittyviä muutoksia. Tässä muutama:

  • Työnantajan kustantaman koulutuksen verovapaus laajenee.

Työnantajan työntekijälle kustantama koulutus on verovapaata työntekijän verotuksessa, jos koulutus tapahtuu työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan intressissä. Verovapaata on ammatin ylläpitämiseen tai kehittämiseen tähtäävän koulutuksen lisäksi esimerkiksi tutkintoon johtava peruskoulutus, ammattikoulutus, ammatillinen täydennyskoulutus tai lisäpätevyyttä tuova koulutus. Säännöstä sovelletaan myös yhtiön johtoon, osakeyhtiön osakkaisiin sekä avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehiin (Huom ei koske toiminimiyrittäjiä). Tärkeää on se, että koulutus tukee työntekijän nykyisiä tai tulevia työtehtäviä voimassa olevan työ- tai virkasuhteen aikana. Työnantajan on maksettava koulutuskustannukset suoraan koulutuksen järjestäjälle.

  • Tilapäisen työskentelyn aikaraja pitenee kahdesta kolmeen vuoteen (komennusmiehet).
  • Varainsiirtoverovapaus toimintamuodon muutoksessa.

Kiinteistön ja arvopaperin luovutuksesta ei tarvitse enää suorittaa varainsiirtoveroa toimintamuodon muutoksessa. Esim. maa- ja metsätalouden siirtäminen osakeyhtiöön helpottuu merkittävästi.

  • Verottomien korvausten (km, päiväraha) sekä luontoisetujen arvot muuttuvat.