Henkilökuntaedut verotuksessa

Verohallinto on julkaissut 27.1.2022 uuden ohjeen henkilökuntaetujen verottamisesta.

Ohjeessa on käsitelty yksityiskohtaisesti tuloverolain 69 §:ssä verovapaaksi säädettyjä henkilökuntaetuja. Näiden lisäksi on käsitelty myös muita verotus- ja oikeuskäytännössä verovapaiksi katsottuja henkilökuntaetuja. Myös henkilökunnalle annettavia veronalaisia etuja ja niihin liittyviä työnantajavelvoitteita on käsitelty lyhyesti.

Lähde: verohallinto

Lue lisää…

*VAROITUS* EU Business Register -huijaus on jälleen aktivoitunut

”EU Business Register” on jälleen aktivoitunut ja lähettelee näitä kirjeitä sähköisesti sekä paperina. Älkää missään tilanteessa palauttako näitä, ovat huijauksia ts sopimus maksaa kolme vuotta 995 e/vuosi tyhjästä. Maininta ilmaisuudesta ei siis pidä paikkansa. Lomakkeen alareunassa pienellä präntillä tuo kerrottu kohdan ”order” alla.

Yritysten kustannustuki 4

Kustannustuesta jo neljäs hakukierros – ehdot säilyvät ennallaan 

Kustannustuen neljännen kierroksen hakuaika alkaa 17.8. ja tukea voi hakea maalis-toukokuulta. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi laskenut yli 30 prosenttia vertailukauteen nähden. Kaikkien toimialojen yritykset voivat jatkossakin hakea kustannustukea. Valtioneuvosto antaa erikseen asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Näitä ovat toimialat, joiden liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella. Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen liikevaihdon lasku koronan takia.

Yksinyrittäjät voivat edelleen hakea kustannustukea. Tuki on vähintään 2000 euroa, jos tuen ehdot täyttyvät. Tuen enimmäismäärä on jatkossakin miljoona euroa. Lisätietoa kustannustuesta löytyy verkkosivulta haekustannustukea.fi.

Yritysten kustannustuki 3

Kustannustuen kolmas hakukierros järjestetään 27.4.—23.6.2021. Haettavissa olevan tuen tukikausi on 1.11.2020–28.2.2021. Tukea haetaan Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Lähde: Valtiokonttori

Lue lisää…

Tärkeitä lukuja 2021

Verovapaita matkakustannusten korvauksia2021
Km-korvaus (auto)0,44
  lisähenkilökorotus / hlö0,03
  perävaunukorotus0,07
  yli 80 kg tai suuri tavara / korotus0,03
Kokopäiväraha (>10h)44,00
Osapäiväraha (>6h)20,00
Ateriakorvaus11,00
Lue lisää…

Laki saatavien perinnästä muuttuu tilapäisesti

Eduskunta hyväksyi 3.12.2020 lain saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Laki on voimassa 1.1.2021 – 30.6.2021 välisen ajan. Muutoksella tavoitellaan parempaa suojaa Covid-19 pandemiasta kärsiville yrityksille saatavien perinnästä aiheutuvilta ongelmilta. Keskeisin muutos laissa on se, että nyt myös yritysten välisen perinnän kulujen enimmäismäärää säädetään lailla. Aiemmin sitä on ohjannut kohtuullisuus, joka on hyvin tulkinnanvarainen käsite.

Lue lisää…

Lähde: Perintäritarit

Kehuja asiakaslähtöiselle taloushallinnon pilvipalvelulle

Meilläkin käytössä oleva Fennoa on taloushallinnon pilvipalvelu tilitoimistoille ja heidän asiakkailleen. Fennoan automatisoitu digitaalinen taloushallinto avaa ovet joustavaan yhteiskäyttöympäristöön ja tehostaa ennenkaikkea ajankäyttöä sekä parantaa kommunikaatiota.

Asiakkaiden tyytyväisyys ohjaa vahvasti Fennoan kaikkea toimintaa ja sen tavoitteena on ollut kehittää paras mahdollinen taloushallinnon työkalu.

Tutustu asiakastyytyväsityystutkimukseen…