Kirjaudu

Fennoa

Taloushallinnon täydellinen työkalupakki. Saumaton kokonaisuus, joka sisältää kaiken tarvittavan. Sano hyvästit ohjelmien sillisalaatille.

MLinvoice

Selaimella toimiva laskutussovellus asiakkaillemme. Ensisijaisesti kuitenkin suosittelemme Fennoan käyttöönottoa.

Whistleblower 

EU:n niin sanottu Whistleblower-direktiivi velvoittaa yrityksiä perustamaan sisäisen kanavan eli niin sanotun whistleblower-kanavan väärinkäytösilmoituksia varten. Yritysten on sisäisen ilmoituskanavan ohella tarjottava työntekijöille riittävästi tietoa myös ulkoisen ilmoituksen tekemiseksi toimivaltaisille viranomaisille. Direktiivi koskee velvoittavana yli 50 henkeä työllistäviä yrityksiä ja muita yhteisöjä, mutta kaikkia tilitoimistoja koosta riippumatta, koska ne ovat rahanpesulain soveltamisalan piirissä.