Näin vähennät erityisalan lisääntyneet elantokustannukset

Verotus- ja oikeuskäytännössä erityisaloina on pidetty rakennus-, maanrakennus- ja metsäalaa.

Verohallinnon sivuille on lisätty ratkaisuapuri, jolla erityisalan työntekijä voi selvittää, onko hän oikeutettu kaavamaiseen vähennykseen lisääntyneiden elantokustannusten perusteella ja vähennyksen määrän. 

Ratkaisuapuriin tästä

Erityisalalla toimivan yhtiön omistajayrittäjä voi yhtiön hallintoon liittyvien tehtävien lisäksi työskennellä samanlaisissa työtehtävissä kuin muutkin yhtiön työntekijät. Esimerkiksi rakennusalalla toimivan yhtiön toimitusjohtajana työskentelevä omistajayrittäjä saattaa siten tehdä rakennustöitä eri työmailla yhtiön muiden työntekijöiden tapaan. Omistajayrittäjällä voi kuitenkin olla varsinainen työpaikka joko yhtiön toimitiloissa tai kotonaan.

Lähde: verohallinto

Lue lisää…