Yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuaika lyhenee yhteen päivään

Yrittäjien tilanne paranee, kun yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuaika lyhenee yhteen päivään.

Eduskunta hyväksyi joulukuussa hallituksen esityksen sairausvakuutuslain muuttamisesta niin, että yrittäjien sairauspäivärahan omavastuu lyhenee neljästä päivästä yhteen päivään. Laki tulee voimaan vuoden 2018 alusta.