Yritysten hallituksille tulee 1.1.2019 alkaen uusi velvoite

Yritysten hallituksille tulee 1.1.2019 alkaen uusi velvoite huolehdittavaksi. Hallitusten on huolehdittava, että yrityksen tosiasiallisista edunsaajista pidetään rahanpesulainsäädännön edellyttämää luetteloa.

PRH: Yrityksen edunsaajat merkitään kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

Lue lisää…