Mikroyritysten tilintarkastusvelvollisuus poistuu

Hallituksen hiljattain päättyneessä kehysriihessä päädyttiin yksimielisyyteen lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden poistamiseen mikroyrityksiltä.

Kyseessä on vasta työryhmän esitys, josta tehdään ministeriössä lakiesitys. Sen läpimenoa eduskunnassa pidetään varmana.

Kirjanpitolain mukaan yritys on mikroyritys, jos se täyttää kahdella peräkkäisellä tilikaudella korkeintaan yhden seuraavista ehdoista: liikevaihto on 700 000 euroa, taseen loppusumma 350 000 euroa ja henkilömäärä keskimäärin kymmenen.