Muutoksia yrittäjille 2018

Vuosi 2018 tuo yrittäjälle verotukseen liittyviä muutoksia. Tässä muutama:

  • Työnantajan kustantaman koulutuksen verovapaus laajenee.

Työnantajan työntekijälle kustantama koulutus on verovapaata työntekijän verotuksessa, jos koulutus tapahtuu työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan intressissä. Verovapaata on ammatin ylläpitämiseen tai kehittämiseen tähtäävän koulutuksen lisäksi esimerkiksi tutkintoon johtava peruskoulutus, ammattikoulutus, ammatillinen täydennyskoulutus tai lisäpätevyyttä tuova koulutus. Säännöstä sovelletaan myös yhtiön johtoon, osakeyhtiön osakkaisiin sekä avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehiin (Huom ei koske toiminimiyrittäjiä). Tärkeää on se, että koulutus tukee työntekijän nykyisiä tai tulevia työtehtäviä voimassa olevan työ- tai virkasuhteen aikana. Työnantajan on maksettava koulutuskustannukset suoraan koulutuksen järjestäjälle.

  • Tilapäisen työskentelyn aikaraja pitenee kahdesta kolmeen vuoteen (komennusmiehet).
  • Varainsiirtoverovapaus toimintamuodon muutoksessa.

Kiinteistön ja arvopaperin luovutuksesta ei tarvitse enää suorittaa varainsiirtoveroa toimintamuodon muutoksessa. Esim. maa- ja metsätalouden siirtäminen osakeyhtiöön helpottuu merkittävästi.

  • Verottomien korvausten (km, päiväraha) sekä luontoisetujen arvot muuttuvat.

 

 

Joululahjat verotuksessa

Työntekijöitä ja asiakkaita saatetaan muistaa joulun alla lahjoilla, mutta verotuksellisesti kannatta muistaa muutama asia.

Työntekijää voidaan muistaa alle 100 euron arvoisella tavaralahjalla, esim herkkukorilla. Raha tai muu siihen verrattava on verotettavaa tuloa. Eli joulurahat, lahjakortit ja esinelahjat, jotka työntekijä itse saa valita, katsotaan aina veronalaiseksi palkkatuloksi.

Mainoslahjat kuten yrityksen tuotteiden näytekappaleet ovat normaalisti elinkeinotoiminnassa vähennyskelpoisia kuluja. Mainoslahja on arvoltaan vähäinen ns. massalahja, joka annetaan usealle eri vastaanottajalle. Verottajan tulkinta mainoslahjan arvosta on max 35 euroa.

Edustuslahjat valitaan yksilöllisemmin vastaanottajalle. Alkoholilahjat on aina edustusta.

Edustuskulut eivät ole vähennyskelpoisia arvonlisäverotuksessa ja tuloverotuksessakin vain puolet on vähennyskelpoista.